יום חמישי, 31 בינואר 2008

Trinity IV 2008 Motions

להלן ההצעות לסדר היום של תחרות טריניטי 2008
...שימו לב להצעת חצי הגמר


R1: This House would legalise drugs in sport
R2: This House would vote Republican in the US Presidential Election
R3: This House believes if you can pay for school, you should pay for college
R4: This House would invite Mahmoud Ahmedinajad to speak in the GMB
R5: This House would make everyone pass a civics test in order to vote

QF: This House would legalise the distribution of simulated child pornography
SF: This House regrets the creation of the State of Israel
Final: This House would legalise duelling to the death

1 Comment:

braverman.jonathan said...

ואז אנחנו מפלאים שאסטוניה זוכים בביד.